( حَیات و خدمات (خواجہ غُلام نِظَام ادّین قادری بدایونی
Hayaat wa Khidmaat (Khwaja Ghulam Nizamuddin Qadri Budauni)

1/1

Email: contact@qadri.info

Contact No.s

+919897503199

+919897573400

Address:

Khanqah Qadriah Majeediah,

Mohalla Molvi Tola,

Budaun 243601 UP IND